Retningslinjer for bonusprogrammet

Medlemskap

Som kunde hos Vesterålen's blir du automatisk medlem av vårt bonusprogram. Du får bonuspoeng ved kjøp av utvalgte produkter. Disse bonuspoengene kan du som kunde med et aktivt abonnement bruke på et utvalg av kosttilskudd og andre produkter. Abonnementet er personlig og opptjente bonuspoeng kan ikke benyttes av andre enn deg som kunde. Ønsker du ikke å være med i bonusprogrammet kan du kontakte vår kundeservice på telefon eller e-post og melde deg av

Samle bonuspoeng

Liste over produkter som gir bonuspoeng, samt antall poeng du får per produkt ser du her. Du ser din bonussaldo på din siste faktura eller ved å kontakte kundeservice.

Gyldighetsperiode for bonuspoeng

Ubenyttede bonuspoeng eldre enn 3 år vil slettes. Saldoen oppdateres hver måned.

Bruk av bonuspoeng

Kunder med et aktivt abonnement kan benytte opptjente bonuspoeng for å bestille bonusprodukter. Utvalget av bonusprodukter kan variere. Oversikt over dette og hvor mange poeng de krever ser du her. For å bestille et bonusprodukt kontakter du kundeservice på telefon eller via e-post.

Vesterålen's reserverer seg mot at noen produkter kan bli utsolgt og/eller utgå fra sortimentet.

Levering av bonusprodukter

Bonusprodukter leveres sammen med din neste ordinære leveranse fra oss. Hvis du ønsker dine bonusprodukter levert separat tilkommer porto på forsendelsen.

Ved oppsigelse av abonnement

Om du sier opp du ditt abonnement hos oss og har en utestående bonussaldo vil du beholde medlemsskapet av bonusprogrammet i 3 år etter oppsigelsen. 60 dager etter oppsigelsen vil bonussaldoen reduseres til 10.000 poeng. Er saldoen lavere enn 10.000 poeng ved tidspunktet for oppsigelsen, beholder du alle dine poeng. Når treårsperioden er utløpt blir saldoen helt slettet, med mindre du på forhånd har gitt kundeservice beskjed om at du ønsker å beholde ditt medlemsskap. I så tilfelle er medlemsskapet gyldig til du selv avslutter det. Hvis du blir kunde igjen innen din bonussaldo slettes, gjenaktiveres din konto, og din bonussaldo vil være uforandret.

Feil registrering av poeng

Vesterålen's forbeholder seg retten til å holde tilbake eller slette bonuspoeng som er feilregistrert på medlemmets konto, samt retten til å redusere bonussaldoen ved ubetalte fakturaer.

Persondata

Vi legger vekt på å beskytte våre kunders personlige opplysninger og sørge for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Du kan lese mer om registrering og behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring her.

Generelle vilkår

Vesterålen's forbeholder seg retten til å endre vilkår også for allerede opptjente bonuspoeng, samt å avvikle eller erstatte bonusprogrammet med én måneds varsel. Opplysninger om endringer offentligjøres på vesteralens.no og kan også formidles ved henvendelse til kundeservice. Avvikles bonusprogrammet av lovmessige årsaker, domstolbeslutning eller grunnet annen type forbud utarbeidet av myndighetene, kan bonusprogrammet avvikles med øyeblikkelig virkning. Vesterålen's er i tillegg berettiget å sende en servicemelding til deg per e-post umiddelbart før medlemsskapets opphør 3 år etter oppsigelse av ditt abonnement. Formålet er å orientere deg om det forestående opphøret, samt å opplyse om at medlemsskapet kan forlenges ved å kontakte kundeservice. Vesterålen's har også rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor medlemmene til en annen juridisk enhet (selskap), for eksempel i forbindelse med en omlegging av bonusprogrammet, eller en selskapsmessig reorganisering. Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av medlemsvilkårene for Vesterålen's bonusprogram gjelder norsk lov.