nordnorge1_1140x600.jpg

Omega-3 av høy kvalitet


Når vi skal produsere noe som skal konsumeres så følger det strenge krav fra myndighetene. Du kan derfor være sikker på at vår omega-3 holder høyeste grad av kvalitet.

Kvalitetssikring av omega-3 produkter

Vesterålen's har stor fokus på kvalitet, som inkluderer full sporbarhet av råvarer og produksjonsprosesser, samt analyser av hver produksjon som sikrer at omega-3 produktene oppfyller de gjeldende kvalitetskravene:

  • Produktene gjennomgår nøye kvalitetskontroller og analyser både før, under og etter ferdig produksjon.
  • Partier med fiskeolje som ikke oppfyller våre krav blir avvist.
  • Det utføres stabilitetstester på produktene under hele holdbarhetstiden.
  • Våra leverandører er godkjente av alle berørte myndigheter og kontrollorganisasjoner.

Alle våre produkter er godkjente og blir jevnlig kontrollert av Mattillsynet i Norge eller tilsvarende kontrollorgan i andre land. Vår høye standard sikrer kvalitet, holdbarhet og at våre kosttilskudd inneholder de næringsverdier som angis på etikettene gjennom hele holdbarhetstiden.

Fiskeoljen som benyttes i våre omega-3 kapsler utvinnes utelukkende fra fet pelagisk fisk (ansjos og sardiner) under strengt regulerte rammer i Stillehavet utenfor kysten av Peru og Chile. Vi tar vårt ansvar på alvor, så vår fiskeolje kommer kun fra bærekraftig fiske.

Renses for forurensing og tungmetaller

Fiskeoljen i Vesterålen's Omega-3 renses for tungmetaller og forurensinger med en patentert prosess. Deretter raffineres og konsentreres oljen, som gir et helt rent produkt. Oljen analyseres deretter nøye etter strenge spesifikasjoner, metoder og prosesser utviklet og godkjent i samsvar med internasjonale retningslinjer.